Available courses

Dzień dobry.Realizujemy kolejne tematy z podstaw przedsiębiorczości.Temat dzisiejszy : Pojęcie i rodzaje dzialalności gospodarczej.Proszę o rozwinięcie w zeszycie do przedmiotu następujących punktów:

1.Pojecie działalności gospodarczej.

2.Rodzaje działalności gospodarczej.

3.Podaj po 3 przyklady firm z twojego otoczenia na kazdy rodzaj działalności tj.produkcji,uslugach,handlu itp.

4.Co to jest i czemu służy Polska Klasyfikacja działalności

Możecie korzystać z podręcznika do przedsiębiorczości : Z.Makieła,T.Rachwał "Krok w przedsiębiorczość/wyd.Nowa Era/ lub innego podręcznika do przedsiębiorczości lub ze stron internetowych.Podstawowym zródłem może też być ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku z pózniejszymi zmianami.Życzę wytrwałej pracy RK nauczyciel

RZEŹBOTWÓRCZA  DZIAŁALNOŚĆ RZEK.

Wykonaj z podręcznika zad.1,2,3/str.13O

ORAZ:
-wypisz z atlasu 5 ujść rzek lejkowatych i 5 ujść deltowych
-wypisz najdłuższą rzekę na każdym kontynencie